ΛΕΥΚΟ ΓΛΑΣΣΟ

  • Χρησιμοποιείτε για επικάλυψη ή διακόσμηση γλυκών
  • Χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με μαλακές μαργαρίνες Eurocas, Superio ή Fineo για δημιοργία διακοσμητικών κρεμών.