Συμπυκνωμα για doughnuts

  • Συμπύκνωμα για παραγωγή υψηλής ποιότητας Doghnuts & Μπερλίνες
  • Πλούσια δομή
  • Υψηλή απόδοση διόγκωσης ζύμης
  • Ομοιογενής κατανομή πόρων ζύμης τελικού προϊόντος
  • Βέλτιστη απόδοση ποιότητας doghnuts ειδικά σε συνδυασμό με χρήση λιπαρών τηγανισμάτος Eurocas